Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zuzana Křivancová  |   260x  |  

Zahájení zápisu pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole je po dohodě se zřizovatelem uveřejněn v místních novinách, v prostorách mateřské školy i na webových stránkách školy.

Ve stanovený den zápisu přicházejí rodiče s dítětem a odevzdávají potřebnou dokumentaci, případně si ji vyzvednou: žádost o přijetí dítěte do MŠ a potvrzení od lékaře o pravidelném očkování.

Pokud přihlašujete dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování nedokládáte.

Do mateřské školy zapisujeme děti zpravidla od 3 let věku do 6ti let (7).

 


Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.

S sebou je nutno přinést:

Lékařské potvrzení o řádném proočkování dítěte (tiskopis o proočkování si můžete vyzvednout kdykoliv v MŠ již před zápisem). Rodiče, kteří přihlašují děti předškolní, tedy 5ti leté potvrzení mít nemusí. Pokud zákonný zástupce nemá v době podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ potvrzení o povinném očkování od lékaře, doloží své čestné prohlášení o očkování společně s kopií očkovacího průkazu. Potvrzení od lékaře pak doloží dodatečně, nejpozději do 5. 6. 2020.

Děti budou do MŠ přijímány dle stanovených kritérií, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě od ředitelky školy.

 

 

Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 8.9.2020
Nové webové stránky

Spustili jsme nové webové stránky naší MŠ!

Zveřejněno: 1.9.2020
Vítejte na stránkách naší mateřské školy

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se nachází v klidné části města, blízko lesa a přehrady a naším cílem je společně s rodiči a dětmi budovat přátelské prostředí, ve kterém nám všem bude příjemně.

Od 1. 2. 2020 se naše mateřská škola rozšířila o dvě další třídy v nově postavené budově v areálu mateřské školy.

Zobrazit vše

Grafika
Anketa
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.