Otevření školky od 12.4.2021

8.dubna 2021  |   Zuzana Křivancová  |   423x  |  

Vážení rodiče, 12.4. 2021 se otvírá školka

 

POUZE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI a děti rodičů vybraných profesí - níže.

Ostatní děti musí zůstat doma a jejich rodiče mohou čerpat ošetřovné.

 

Děti se musí 2x týdně testovat testovací sadou "Lepu".

 

Prosíme všechny, aby do školky přišli s časovou rezervou minimálně půl hodiny předem.

Výsledek testu se vyhodnotí za 15 minut!

 

Dítě i zákonný zástupce do budovy školky (testovací místnosti) v den testování vstoupí s rouškou (zástupce s respirátorem). Při negativním výsledku testu si může dítě roušku sundat a být bez ní po celý den do dalšího dne testování. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, případně konkrétní den při příchodu dítěte mimo testovací dny.

 

Mnoho informací, včetně instruktážního videa naleznete zde: 

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

Video - https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/

 

 

Pokud vaše dítě prodělalo Covid19 a je ve lhůtě do 90 dnů po Covidu, přineste potvrzení od lékaře a vaše dítě se testovat nemusí, formulář k potvrzení můžete stáhnout v příloze.

Výsledky testů bude škola muset zadávat do nového systému Covid Forms Ap

Pokud nechcete vaše dítko do školky poslat, bude se jednat o stejný režim, jako v době normálního provozu = omlouvání obědů do 7:30 hodin ráno do třídy Motýlci, Sluníčka.

Omlouvání dětí do Omluvného listu. O případné ošetřovné ale zřejmě přijdete.

Pokud bude chybět více jak polovina třídy předškolních dětí, nastupuje opět distanční vzdělávání.

 

Distanční vzdělávání se pro ostatní – mladší děti pokusíme zachovat, aby o činnosti nepřišly.

 

Vážení rodiče,

jsme rády, že se alespoň s některými dětmi opět setkáme a věříme, že vše společně zvládneme bez komplikací či nedorozumění. Věříme, že i s ostatními se brzy ve školce sejdeme, zatím pro ně ponecháme distanční činnosti a společné práce, které budeme vystavovat ve „venkovní galerii“, která se nám osvědčila a je krásnou ozdobou naší školičky.

Prosím všechny níže uvedené rodiče vybraných profesí, kteří mají zájem dát dítko do školky od 12.4.2021, aby nás urychleně informovali na email: arbesova.materskaskola@seznam.cz

                                                               nebo na tel. 778056140

Tito zákonní zástupci musí ředitelce školy doložit potvrzení od zaměstnavatele, že je zaměstnancem vybraných profesí, aby dítě mohlo školu navštěvovat.

 

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí

v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

·       a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

·       b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

·       c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

·       d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

·       e) příslušníci ozbrojených sil,

·       f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

·       g)  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·       h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

·      i)  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

·      j)  zaměstnanci Finanční správy České republiky

Soubory ke stažení

narizeni reditelky skoly, provoz skoly ms arbesova od 12.4.2021.docx
(docx, 28kb)
Stáhnout soubor
potvrzeni_covid.docx
(docx, 13kb)
Stáhnout soubor
Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 18.3.2024
ZÁPIS 2024

Zápis do MŠ bude probíhat za pomoci webové aplikace
„Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu:
https://zapisdoms.mestojablonec.cz/


Zápis do MŠ v aplikaci krok za krokem
I. krok: generování žádostí
od 22. 4. do 13. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)


II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
úterý 14. května 2024 (v časech určených MŠ) - odevzdání vytištěných
a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob
odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.


III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
od 29. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném místě v MŠ.


Pro děti narozené do 31. srpna 2019 je předškolní vzdělávání povinné!


Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.


Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem,
správním řádem a podle předem stanovených kritérií.

Kritéria a bližší informace
k zápisu do MŠ jsou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách
jednotlivých MŠ.

Zveřejněno: 18.3.2024
Den otevřených dveří.

Dne 25.4. 2024 od 15:30 - 16:30 hodin zveme na prohlídku naší MŠ.

Zveřejněno: 1.9.2023
Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti stránek

  1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb

  1. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).

Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.

Zveřejněno: 1.7.2023
PROJEKT Šablony IV. EU

Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis do MŠ 2023

Zápis do mateřské školy proběhne 11. května 2023 od 8 - 16 hodin (8:00-11:30/13:00-16:00)

Pro školní rok 2023-24

má MŠ 19 volných míst.

 I. krok: generování žádostí o přijetí od 24.4. do 10.5.

II. krok: příjem žádostí (Zápis) 11.5. 2023 v MŠ od 8 - 16 hodin

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu od 25.5. budou výsledky zveřejněny na webových stránkách MŠ  a veřejně přístupném místě v MŠ.

Pro děti narozené do 31.8.2018 je předškolní vzdělávání povinné!

K zápisu dětí potřebujete

Občanský průkaz pro prokázání trvalého bydliště v Jablonci nad Nisou.

Potvrzení o očkování dítěte ne starší 3 měsíce, vytiskne se vám zároveň s online přihláškou.

Rodný list dítěte.


Den otevřených dveří - čtvrtek 27.dubna 2023 - od 16:00 do 17:00 hodin

 

Rodiče a děti si mohou prohlédnout třídy v obou budovách, popovídají si s paní učitelkou o tom, co je zajímá - připravte si otázky. Prohlídky školky budou umožněny po skupinkách, vždy s paní učitelkou. Těšíme se na vás.

Zobrazit vše

Grafika
Anketa