Režimové momenty v MŠ

Zuzana Křivancová  |   2328x  |  

Od 1. 9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky.

V naší MŠ od 8.00 do 12.00 hodin.

Podrobnosti o podmínkách docházky a omlouvání jsou upřesněny ve školním řádu.

 

Organizace

Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na změny, na jednotlivé akce mateřské školy (např. projekty, výlety, divadelní představení, koncerty, plavání dětí apod.). Pravidlem je, aby mezi jednotlivými podávanými pokrmy byl dodržen maximálně tříhodinový interval.

čas
činnost

6.30 - 10.00

Scházení dětí; individuální práce s dětmi; spontánní činnosti; tělovýchovné chvilky; komunitní kruh;
řízené skupinové vzdělávací činnosti, s přihlédnutím na individuální, věkové možnosti a tempo dětí. Dodržování pitného režimu.

10.00 - 11.15 (11.30)

Osobní hygiena; příprava na pobyt venku; pobyt venku se zaměřením na pohybové aktivity, seznamování se s přírodou, přírodními jevy a okolním světem. Dodržování pitného režimu.

11.30 - 12.30

Osobní hygiena, pitný režim

12.00 - 14.00

Odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí 

13.00 - 14.00

Odpočinek, kroužky, cílené aktivitky, aktivity řízené učitelkou, zaměřené především na hry

14.00 - 16.30

Činnost zaměřená především na spontánní hry, za příznivého počasí probíhají na zahradě MŠ, individuální práce s dětmi


Stravování dětí v průběhu vzdělávání

8.00 - 9.00

Podávání svačiny v průběžném, samoobslužném režimu, děti si berou svačinu  individuálně, dle vlastního pocitu hladu, starší děti si samostatně potírají pečivo pomazánkou nebo si berou pečivo suché, samoobslužné nalévání pití - výběr z 2-3 druhů

11.30 - 12.30

Oběd, u starších dětí samostatný výběr příborů, postupné samostatné nalévání polévky, samoobsluha při roznášení druhého jídla, úklid po jídle - použité nádobí odnáší děti z důvodu bezpečnosti až na pokyn učitelky

  • Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity učitelky nabízí např. formou motivovaného cvičení na nářadí, při setkání v kruhu (motivované cviky).
  • Pohybové aktivity - cvičení na nářadí, s drobným náčiním, akrobatická cviky prováděné v menších skupinkách, hudebně pohybové hry.
  • Učitelky se na svou práci cíleně připravují (viz. TVP, evaluace), denně nabízí dětem více činností, děti mají možnost volby, dostatek prostoru pro spontánní aktivity a pro dokončování své práce.
  • K tomu, aby mohly děti svoji činnost, práci, výrobek apod. dokončit později, slouží tzv. výstavky (místa na parapetu
    okna, krytech topení (v letním období), kde mohou děti pokládat své výrobky a také to, že svoje stavby nemusí po dohodě s učitelkou bourat.
  • Věkově částečně smíšené třídy umožňují bohatší a pestřejší kontakty mezi dětmi, více příležitostí k přirozené nápodobě, k rozvoji spolupráce, jazyka a komunikace...
  • Třídy mají své rituály, pravidla, které vnáší řád a tím pocit jistoty a bezpečí (viz. TVP).
  • Tradiční kulturní a společenské akce mateřské školy navazující na roční období přispívají k přirozenému řádu života.
Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis do MŠ 2023

Zápis do mateřské školy proběhne 11. května 2023 od 8 - 16 hodin (8:00-11:30/13:00-16:00)

Pro školní rok 2023-24

má MŠ 19 volných míst.

 I. krok: generování žádostí o přijetí od 24.4. do 10.5.

II. krok: příjem žádostí (Zápis) 11.5. 2023 v MŠ od 8 - 16 hodin

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu od 25.5. budou výsledky zveřejněny na webových stránkách MŠ  a veřejně přístupném místě v MŠ.

Pro děti narozené do 31.8.2018 je předškolní vzdělávání povinné!

K zápisu dětí potřebujete

Občanský průkaz pro prokázání trvalého bydliště v Jablonci nad Nisou.

Potvrzení o očkování dítěte ne starší 3 měsíce, vytiskne se vám zároveň s online přihláškou.

Rodný list dítěte.


Den otevřených dveří - čtvrtek 27.dubna 2023 - od 16:00 do 17:00 hodin

 

Rodiče a děti si mohou prohlédnout třídy v obou budovách, popovídají si s paní učitelkou o tom, co je zajímá - připravte si otázky. Prohlídky školky budou umožněny po skupinkách, vždy s paní učitelkou. Těšíme se na vás.

Zveřejněno: 1.9.2021
PROJEKT Šablony III. EU
Zveřejněno: 8.9.2020
Nové webové stránky

Spustili jsme nové webové stránky naší MŠ!

Zveřejněno: 1.9.2020
Vítejte na stránkách naší mateřské školy

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se nachází v klidné části města, blízko lesa a přehrady a naším cílem je společně s rodiči a dětmi budovat přátelské prostředí, ve kterém nám všem bude příjemně.

Od 1. 2. 2020 se naše mateřská škola rozšířila o dvě další třídy v nově postavené budově v areálu mateřské školy.

Zobrazit vše

Grafika
Anketa