Režimové momenty v MŠ

Zuzana Křivancová  |   3282x  |  

Od 1. 9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky.

V naší MŠ od 8.00 do 12.00 hodin.

Podrobnosti o podmínkách docházky a omlouvání jsou upřesněny ve školním řádu.

 

Organizace

Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na změny, na jednotlivé akce mateřské školy (např. projekty, výlety, divadelní představení, koncerty, plavání dětí apod.). Pravidlem je, aby mezi jednotlivými podávanými pokrmy byl dodržen maximálně tříhodinový interval.

čas
činnost

6.30 - 10.00

Scházení dětí; individuální práce s dětmi; spontánní činnosti; tělovýchovné chvilky; komunitní kruh;
řízené skupinové vzdělávací činnosti, s přihlédnutím na individuální, věkové možnosti a tempo dětí. Dodržování pitného režimu.

10.00 - 11.15 (11.30)

Osobní hygiena; příprava na pobyt venku; pobyt venku se zaměřením na pohybové aktivity, seznamování se s přírodou, přírodními jevy a okolním světem. Dodržování pitného režimu.

11.30 - 12.30

Osobní hygiena, pitný režim

12.00 - 14.00

Odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí 

13.00 - 14.00

Odpočinek, kroužky, cílené aktivitky, aktivity řízené učitelkou, zaměřené především na hry

14.00 - 16.30

Činnost zaměřená především na spontánní hry, za příznivého počasí probíhají na zahradě MŠ, individuální práce s dětmi


Stravování dětí v průběhu vzdělávání

8.00 - 9.00

Podávání svačiny v průběžném, samoobslužném režimu, děti si berou svačinu  individuálně, dle vlastního pocitu hladu, starší děti si samostatně potírají pečivo pomazánkou nebo si berou pečivo suché, samoobslužné nalévání pití - výběr z 2-3 druhů

11.30 - 12.30

Oběd, u starších dětí samostatný výběr příborů, postupné samostatné nalévání polévky, samoobsluha při roznášení druhého jídla, úklid po jídle - použité nádobí odnáší děti z důvodu bezpečnosti až na pokyn učitelky

 • Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity učitelky nabízí např. formou motivovaného cvičení na nářadí, při setkání v kruhu (motivované cviky).
 • Pohybové aktivity - cvičení na nářadí, s drobným náčiním, akrobatická cviky prováděné v menších skupinkách, hudebně pohybové hry.
 • Učitelky se na svou práci cíleně připravují (viz. TVP, evaluace), denně nabízí dětem více činností, děti mají možnost volby, dostatek prostoru pro spontánní aktivity a pro dokončování své práce.
 • K tomu, aby mohly děti svoji činnost, práci, výrobek apod. dokončit později, slouží tzv. výstavky (místa na parapetu
  okna, krytech topení (v letním období), kde mohou děti pokládat své výrobky a také to, že svoje stavby nemusí po dohodě s učitelkou bourat.
 • Věkově částečně smíšené třídy umožňují bohatší a pestřejší kontakty mezi dětmi, více příležitostí k přirozené nápodobě, k rozvoji spolupráce, jazyka a komunikace...
 • Třídy mají své rituály, pravidla, které vnáší řád a tím pocit jistoty a bezpečí (viz. TVP).
 • Tradiční kulturní a společenské akce mateřské školy navazující na roční období přispívají k přirozenému řádu života.
Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 29.5.2024
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
20240529070154.pdf
(pdf, 97kb)
Zveřejněno: 18.3.2024
ZÁPIS 2024

Zápis do MŠ bude probíhat za pomoci webové aplikace
„Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu:
https://zapisdoms.mestojablonec.cz/


Zápis do MŠ v aplikaci krok za krokem
I. krok: generování žádostí
od 22. 4. do 13. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)


II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
úterý 14. května 2024 (v časech určených MŠ) - odevzdání vytištěných
a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob
odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.


III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
od 29. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném místě v MŠ.


Pro děti narozené do 31. srpna 2019 je předškolní vzdělávání povinné!


Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.


Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem,
správním řádem a podle předem stanovených kritérií.

Kritéria a bližší informace
k zápisu do MŠ jsou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách
jednotlivých MŠ.

Zveřejněno: 18.3.2024
Den otevřených dveří.

Dne 25.4. 2024 od 15:30 - 16:30 hodin zveme na prohlídku naší MŠ.

Zveřejněno: 1.9.2023
Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti stránek

 1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb

 1. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).

Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.

Zveřejněno: 1.7.2023
PROJEKT Šablony IV. EU

Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023

Zobrazit vše

Grafika
Anketa