Koncepce a zaměření naší mateřské školy

Zuzana Křivancová  |   1897x  |  

Koncepce a zaměření naší mateřské školy

Vycházíme z cílů a záměrů závazného dokumentu pro MŠ "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání".

 

Motto: "HROU A UMĚNÍM K POZNÁVÁNÍ SEBE, DRUHÝCH A SVĚTA."

  • Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z prožitkového učení, s podporou artefiletického pojetí výchovy.
  • ARTEFILETIKA je moderní pojetí výchovy, které rozvíjí schopnosti komunikace, reflektivity a kritického myšlení na základě činnostního a zážitkového přístupu prostřednictvím uměleckých aktivit.
  • To znamená, že děti ztvárňují svůj prožitek prostřednictvím určitého uměleckého výrazu (výtvarného, hudebního, dramatického apod.).

  • O svých pocitech si nakonec ve skupině povídají

    Sdělují si, co se jim povedlo či nepovedlo a proč nebo co je zlobilo a proč, co se jim líbilo a nelíbilo a proč asi, někdy také co bylo pro ně těžké a jak si poradily.

  • Přitom nenásilnou formou získají informace o kultuře a umění, malířích a jiných umělcích.

 

 

ŠVP + ŠŘ+ ŘŠJ - Školní vzdělávací program, Školní řád, Řád školní jídelny a výdejny je k dispozici v každé  šatně dětí u kmenových tříd v hlavní i nové budově.

Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis do MŠ 2023

Zápis do mateřské školy proběhne 11. května 2023 od 8 - 16 hodin (8:00-11:30/13:00-16:00)

Pro školní rok 2023-24

má MŠ 19 volných míst.

 I. krok: generování žádostí o přijetí od 24.4. do 10.5.

II. krok: příjem žádostí (Zápis) 11.5. 2023 v MŠ od 8 - 16 hodin

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu od 25.5. budou výsledky zveřejněny na webových stránkách MŠ  a veřejně přístupném místě v MŠ.

Pro děti narozené do 31.8.2018 je předškolní vzdělávání povinné!

K zápisu dětí potřebujete

Občanský průkaz pro prokázání trvalého bydliště v Jablonci nad Nisou.

Potvrzení o očkování dítěte ne starší 3 měsíce, vytiskne se vám zároveň s online přihláškou.

Rodný list dítěte.


Den otevřených dveří - čtvrtek 27.dubna 2023 - od 16:00 do 17:00 hodin

 

Rodiče a děti si mohou prohlédnout třídy v obou budovách, popovídají si s paní učitelkou o tom, co je zajímá - připravte si otázky. Prohlídky školky budou umožněny po skupinkách, vždy s paní učitelkou. Těšíme se na vás.

Zveřejněno: 1.9.2021
PROJEKT Šablony III. EU
Zveřejněno: 8.9.2020
Nové webové stránky

Spustili jsme nové webové stránky naší MŠ!

Zveřejněno: 1.9.2020
Vítejte na stránkách naší mateřské školy

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se nachází v klidné části města, blízko lesa a přehrady a naším cílem je společně s rodiči a dětmi budovat přátelské prostředí, ve kterém nám všem bude příjemně.

Od 1. 2. 2020 se naše mateřská škola rozšířila o dvě další třídy v nově postavené budově v areálu mateřské školy.

Zobrazit vše

Grafika
Anketa