Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zuzana Křivancová  |   500x  |  

Zahájení zápisu pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole je po dohodě se zřizovatelem uveřejněn v místních novinách, v prostorách mateřské školy i na webových stránkách školy.

Ve stanovený den zápisu přicházejí rodiče s dítětem a odevzdávají potřebnou dokumentaci, případně si ji vyzvednou: žádost o přijetí dítěte do MŠ a potvrzení od lékaře o pravidelném očkování.

Pokud přihlašujete dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování nedokládáte.

Do mateřské školy zapisujeme děti zpravidla od 3 let věku do 6ti let (7).

 


Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.

S sebou je nutno přinést:

Lékařské potvrzení o řádném proočkování dítěte (tiskopis o proočkování si můžete vyzvednout kdykoliv v MŠ již před zápisem). Rodiče, kteří přihlašují děti předškolní, tedy 5ti leté potvrzení mít nemusí. Pokud zákonný zástupce nemá v době podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ potvrzení o povinném očkování od lékaře, doloží své čestné prohlášení o očkování společně s kopií očkovacího průkazu. Potvrzení od lékaře pak doloží dodatečně, nejpozději do 5. 6. 2021.

Děti budou do MŠ přijímány dle stanovených kritérií, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě od ředitelky školy.

 

 

Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis do MŠ 2023

Zápis do mateřské školy proběhne 11. května 2023 od 8 - 16 hodin (8:00-11:30/13:00-16:00)

Pro školní rok 2023-24

má MŠ 19 volných míst.

 I. krok: generování žádostí o přijetí od 24.4. do 10.5.

II. krok: příjem žádostí (Zápis) 11.5. 2023 v MŠ od 8 - 16 hodin

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu od 25.5. budou výsledky zveřejněny na webových stránkách MŠ  a veřejně přístupném místě v MŠ.

Pro děti narozené do 31.8.2018 je předškolní vzdělávání povinné!

K zápisu dětí potřebujete

Občanský průkaz pro prokázání trvalého bydliště v Jablonci nad Nisou.

Potvrzení o očkování dítěte ne starší 3 měsíce, vytiskne se vám zároveň s online přihláškou.

Rodný list dítěte.


Den otevřených dveří - čtvrtek 27.dubna 2023 - od 16:00 do 17:00 hodin

 

Rodiče a děti si mohou prohlédnout třídy v obou budovách, popovídají si s paní učitelkou o tom, co je zajímá - připravte si otázky. Prohlídky školky budou umožněny po skupinkách, vždy s paní učitelkou. Těšíme se na vás.

Zveřejněno: 1.9.2021
PROJEKT Šablony III. EU
Zveřejněno: 8.9.2020
Nové webové stránky

Spustili jsme nové webové stránky naší MŠ!

Zveřejněno: 1.9.2020
Vítejte na stránkách naší mateřské školy

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se nachází v klidné části města, blízko lesa a přehrady a naším cílem je společně s rodiči a dětmi budovat přátelské prostředí, ve kterém nám všem bude příjemně.

Od 1. 2. 2020 se naše mateřská škola rozšířila o dvě další třídy v nově postavené budově v areálu mateřské školy.

Zobrazit vše

Grafika
Anketa