Platný postup KHS

31.srpna 2020  |   Zuzana Křivancová  |   429x  |  

Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID-19 ve školách nastat:

Pokud je pozitivní

dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy - místně příslušná krajská
hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy
,
individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné
karanténě kontaktů a o protiepidemických opatřeních, přičemž jeden nakažený
neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy.

PCR pozitivní
dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy - následuje izolace na
dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru,
pokud nejsou přítomny klinické
příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění
covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne
odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely,

nebo pokud lze přetrvávající
příznaky vysvětlit jinak. Izolace se ukončuje bez provedení PCR testu.

U blízkých kontaktů
nakaženého dítěte/žáka/studenta/učitele nebo jiného zaměstnance školy je
minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s
nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů proveden PCR test
, při jeho
negativitě následuje další PCR test za minimálně 10 dnů po posledním kontaktu s
nakaženým, v případě negativity testu dochází k ukončení karantény, při
pozitivitě testu je nutná izolace s ukončením výše uvedeným způsobem.

• Ochrany rizikových domácích
kontaktů dětí/žáků/ studentů a zaměstnanců školy je nutné dosáhnout úpravou
režimu v domácnosti - omezit blízký osobní kontakt, nošení roušky apod.

•               
• Zdroj: Ministerstvo
zdravotnictví

•               
• Zpracováno ke
stavu ke dni 24. srpna 2020


 

Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 18.3.2024
ZÁPIS 2024

Zápis do MŠ bude probíhat za pomoci webové aplikace
„Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu:
https://zapisdoms.mestojablonec.cz/


Zápis do MŠ v aplikaci krok za krokem
I. krok: generování žádostí
od 22. 4. do 13. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)


II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
úterý 14. května 2024 (v časech určených MŠ) - odevzdání vytištěných
a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob
odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.


III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
od 29. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném místě v MŠ.


Pro děti narozené do 31. srpna 2019 je předškolní vzdělávání povinné!


Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.


Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem,
správním řádem a podle předem stanovených kritérií.

Kritéria a bližší informace
k zápisu do MŠ jsou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách
jednotlivých MŠ.

Zveřejněno: 18.3.2024
Den otevřených dveří.

Dne 25.4. 2024 od 15:30 - 16:30 hodin zveme na prohlídku naší MŠ.

Zveřejněno: 1.9.2023
Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti stránek

  1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb

  1. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).

Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.

Zveřejněno: 1.7.2023
PROJEKT Šablony IV. EU

Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis do MŠ 2023

Zápis do mateřské školy proběhne 11. května 2023 od 8 - 16 hodin (8:00-11:30/13:00-16:00)

Pro školní rok 2023-24

má MŠ 19 volných míst.

 I. krok: generování žádostí o přijetí od 24.4. do 10.5.

II. krok: příjem žádostí (Zápis) 11.5. 2023 v MŠ od 8 - 16 hodin

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu od 25.5. budou výsledky zveřejněny na webových stránkách MŠ  a veřejně přístupném místě v MŠ.

Pro děti narozené do 31.8.2018 je předškolní vzdělávání povinné!

K zápisu dětí potřebujete

Občanský průkaz pro prokázání trvalého bydliště v Jablonci nad Nisou.

Potvrzení o očkování dítěte ne starší 3 měsíce, vytiskne se vám zároveň s online přihláškou.

Rodný list dítěte.


Den otevřených dveří - čtvrtek 27.dubna 2023 - od 16:00 do 17:00 hodin

 

Rodiče a děti si mohou prohlédnout třídy v obou budovách, popovídají si s paní učitelkou o tom, co je zajímá - připravte si otázky. Prohlídky školky budou umožněny po skupinkách, vždy s paní učitelkou. Těšíme se na vás.

Zobrazit vše

Grafika
Anketa