Distanční vzdělávání 1. týden předškoláci

2.března 2021  |   Zuzana Křivancová  |   434x  |  

Aktuální informace k distančnímu vzdělávání.

Doporučené činnosti a úkoly k distančnímu vzdělávání budeme i nadále zveřejňovat na webových stránkách. Předškolní vzdělávání v posledním roce před nástupem do ZŠ je povinné, povinná je i jeho distanční podoba.

Zpětnou vazbu o průběhu a plnění doporučených činností a úkolů (foto), můžete zasílat na Viber, WhatsApp tel. kontakt 778056140, 770171058, školkový email (prosíme max. 2-3 fotografie za týden). Fotografie zveřejníme na webu, jsou tam již fota z podzimních/zimních měsíců domácích činností dětí. Zpětná vazba by měla být doručena alespoň jednou týdně. Děti si z nabídky v příloze mohou vybírat, předpoklad je, že by měly každý den splnit 1-2 úkoly z různých vzdělávacích oblastí.


V případě zájmu zákonného zástupce dítěte vzdělávajícího se v povinném předškolním roce o zajištění obědů v souladu s doporučením MŠMT, musí tuto skutečnost sdělit nejpozději do pátku 5. 3. 2021 do 8 hod. ráno mailem ředitelce školy na školkový email - arbesova.materskaskola@seznam.cz. Předem upozorňujeme, že obědy nebude zajišťovat naše mateřská škola, ale pro všechny MŠ na území města bude v případě zájmu rodičů vařit a vydávat obědy jedna centrální školní jídelna. Cena oběda bude i vzhledem k výdeji do jednorázových obalů jistě odlišná.

Soubory ke stažení

navrhy cinnosti k novemu projektu.docx
(docx, 910kb)
Stáhnout soubor
stranky msmt.docx
(docx, 12kb)
Stáhnout soubor
ucebnice.online.docx
(docx, 13kb)
Stáhnout soubor
Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 29.5.2024
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
20240529070154.pdf
(pdf, 97kb)
Zveřejněno: 18.3.2024
ZÁPIS 2024

Zápis do MŠ bude probíhat za pomoci webové aplikace
„Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu:
https://zapisdoms.mestojablonec.cz/


Zápis do MŠ v aplikaci krok za krokem
I. krok: generování žádostí
od 22. 4. do 13. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)


II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
úterý 14. května 2024 (v časech určených MŠ) - odevzdání vytištěných
a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob
odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.


III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
od 29. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném místě v MŠ.


Pro děti narozené do 31. srpna 2019 je předškolní vzdělávání povinné!


Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.


Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem,
správním řádem a podle předem stanovených kritérií.

Kritéria a bližší informace
k zápisu do MŠ jsou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách
jednotlivých MŠ.

Zveřejněno: 18.3.2024
Den otevřených dveří.

Dne 25.4. 2024 od 15:30 - 16:30 hodin zveme na prohlídku naší MŠ.

Zveřejněno: 1.9.2023
Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti stránek

  1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb

  1. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).

Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.

Zveřejněno: 1.7.2023
PROJEKT Šablony IV. EU

Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023

Zobrazit vše

Grafika
Anketa